Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

VETOA HOIVAAN – Hoivan tukipalvelut uusina koulutus- ja työllistymisväylinä -hanke (ESR, 2022–2023) kohdistuu Etelä-Savon alueella toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaviin yksityisiin, julkisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin.

Tehtävänämme  hankkeessa on selvittää hoivan tukipalveluiden nykytilaa, tarvetta ja toteutuksen edellytyksiä. Samalla pyrimme tunnistamaan, mitkä tukipalvelumuodot soveltuvat mihinkin tuetun työllistymisen muotoihin.

Yhteiskehittämisen työpajoissa selkiytämme yhdessä hankekumppaneiden kanssa tukipalvelun tehtävien osaamisvaatimuksia, koulutuksellisia tarpeita ja tulevaisuuden osaamistarpeita.

Selvityshankkeen yhteydessä kokeilemme Mikkelin toimintakeskuksessa työllistymispolkuja hoivan tukipalveluihin kuntouttavan työtoiminnan pilotissa. Tarkoituksena on luoda kuntouttavan työtoiminnan malli ja uusia työllistymisen muotoja hoivan tukipalveluihin heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Toimintakeskuksessa saatuja tuloksia hyödynnämme hoivan tukipalveluja kehittävässä ammatillisessa verkostossa.

Julkaisu: Polkuja hoiva-alan tehtäviin – Kuntouttavan työtoiminnan tuloksia Etelä-Savossa

Hankkeen tuloksiin voi tutustua julkaisussa: Polkuja hoiva-alan tehtäviin – Kuntouttavan työtoiminnan tuloksia Etelä-Savossa.

Vetoa hoivaan -hankkeen tavoitteet graafikuvana..