Siirry sisältöön

Vetoa hoivaan

Vetoa hoivaan

VETOA HOIVAAN – Hoivan tukipalvelut uusina koulutus- ja työllistymisväylinä 2022–2023 -hankkeessa kartoitamme hoiva-alan palveluja ja työllistymismahdollisuuksia Etelä-Savon alueella.

Tavoitteenamme on rakentaa uusia koulutus- ja työllistymisväyliä kuntouttavasta työtoiminnasta hoivan tukipalveluihin.

Tavoitteeseen päästäksemme rakennamme verkostoja hoiva-alan, työllisyyspalveluiden, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien kesken sekä toteutamme yhteiskehittämisen työpajoja.

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) Ely -keskuksen kautta. Hankkeen hallinnoija on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Uutta elämää Group. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2022–31.12.2023.