Siirry sisältöön

Hankkeen julkaisu: Polkuja hoiva-alan tehtäviin – Kuntouttavan työtoiminnan tuloksia Etelä-Savossa

Vanha rouva ja nuorempi nainen kävelevät ja hymyilevät toisilleen. Syksyinen tausta.

Kuntouttavan työtoiminnan kautta on syntynyt työllistämisväyliä erilaisiin hoivatyön ja tukipalvelujen tehtäviin. Tämä julkaisu esittelee tuloksia Vetoa hoivaan -hankkeesta, jossa kehitettiin hoiva-alan tukitehtäviin suuntautuvaa kuntoutusta.

Julkaisu on luettavissa täällä.

Artikkelikokoelmassa luodaan katsaus kuntouttavan työtoiminnan tutkimus ja kehittämistyöhön, lainsäädäntöön ja menetelmiin. Julkaisussa kuvataan hankkeen aikana luotu kuntouttavan työtoiminnan ammattialasuuntautunut malli sekä esitellään erilaisia voimavaroja lisääviä ja tulevaisuusohjaukseen perustuvia valmennuksen menetelmiä, niistä saatuja tuloksia sekä tuodaan esiin jatkokehittämisen kohteita.

Suomalainen koulutusjärjestelmä antaa paljon mahdollisuuksia järjestää koulutusta, luoda yksilöllisiä opiskelupolkuja ja vastata työelämän osaamistarpeisiin. Koulutusta tarkastelevassa artikkelissa selvitetään näitä mahdollisuuksia toisen asteen tutkintotavoitteisissa ja tutkinnon osan suorituksiin keskittyvissä koulutuksissa.

Hoiva-alan työyhteisö voi eri tavoin luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan kautta on syntynyt työllistämisväyliä hyvinkin erilaisiin tehtäviin. Julkaisussa kuvataan yhden hoiva-alan asumispalveluyksikön näkökulmasta, millä tavoin hoiva-alan työyhteisö voi eri tavoin luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille tulla aidosti osaksi työyhteisöä.