Siirry sisältöön

Uutinen

Hankkeen julkaisu: Polkuja hoiva-alan tehtäviin – Kuntouttavan työtoiminnan tuloksia Etelä-Savossa

Kuntouttavan työtoiminnan kautta on syntynyt työllistämisväyliä erilaisiin hoivatyön ja tukipalvelujen tehtäviin. Tämä julkaisu esittelee tuloksia Vetoa hoivaan -hankkeesta, jossa kehitettiin hoiva-alan tukitehtäviin suuntautuvaa kuntoutusta. …

Etelä-Savossa kehitettiin uusi kuntouttavan työtoiminnan malli hoiva-alalle

Hoivan tukipalvelut uusina koulutus- ja työllistymisväylinä (Vetoa hoivaan) -hankkeessa selvitettiin hoivan tukipalveluiden nykytilaa, tarvetta ja toteutuksen edellytyksiä Etelä-Savon alueen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavissa yksityisissä, julkisissa ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Selvityksen pohjalta pilotoitiin kuntouttavan työtoiminnan malli hoiva-alalle. Malli on hyödynnettävissä myös muille ammattialoille.

Vetoa hoivaan -hankkeen loppuseminaarin tunnelmia ja materiaaleja

Vetoa hoivaan -hankkeen loppuseminaari järjestettiin 1.11.2023 Uutta elämää Groupin tiloissa Mikkelissä. Loppuseminaarin esitykset: Heli Tirrin esitys (pdf) Riitta Paasivuoren esitys (pdf) Minna Lunkan ja Susanna …

Tervetuloa Vetoa hoivaan -hankkeen loppuseminaariin 1.11.2023 klo 12–15

Työllistämispalveluista polkuja hoiva-alalle

Työpaja 14.3. 2023 klo 10-13 Uutta elämää Groupilla

Kotiin vietävien palveluiden työpaja 14.3. klo 10-13, UEG, Raviradantie 8-10 Työpajan suunnittelu 2.2. klo 9-10.30 Teams Mukana Eloisan kotihoito ja Onnihoiva Työpajan toteutetaan Uutta …

Terveisiä hankkeen aloitusseminaarista 18.10.2022

Vetoa hoivaan -hankkeen aloitusseminaari pidettiin 18.10.22. Aloitusseminaarin teemana oli ratkaisujen etsiminen hoiva-alan työhön ja tehtäviin.

Hankkeen aloitusseminaari: Ratkaisuja hoiva-alan työhön ja tehtäviin ti 18.10 klo 12-15.30

Tule mukaan keskustelemaan ajankohtaisista hoiva-alan kysymyksistä ja työllistymismahdollisuuksista! 

Kuulumisia maahanmuuttajatyöpajasta 20.9.2022

Maahanmuuttajatyöpajassa ideointiin ja suunniteltiin yhteistyötä maahanmuuttajien työllisyyspolkujen tukemiseksi hoiva-alalle Uutta elämää Groupissa kokoontui ’Maahanmuuttajat ja hoivan tukipalveluihin työllistyminen’ työpaja, johon osallistui hanketyöntekijöiden lisäksi työntekijöitä …